Aktiivõppeprogramme pakume eri kohtades Lahemaa looduses. Meie programmide valik ei ole piiratud, vaid koolidel on võimalus tellida eriprogramme, mida viime läbi nende kooli ümbruskonna võimalustest lähtuvalt või konkreetses kohas ja konkreetsel teemal, mis toetab parasjagu koolitundides käsitletavat teemat. Meie kogenud retkejuhid on laialdaste teadmistega ning valmis läbi viima just kooligrupi vajadustele vastavat programmi.

Paljude programmide eesmärk on anda kohalikele lastele tunnetus Lahemaa ühtsusest ja panna nad kodukanti ja / või rahvusparki ning selle loodust rohkem väärtustama. Looduse ja inimese kui looduse ühe osa tajumine tõstab hoolivust ja lugupidamist Eestimaa kui oma kodukoha vastu. Õppeprogrammidel omandatud praktilisi teadmisi ja oskusi saavad õpilased kasutada oma igapäevaelus ja suureneb keskkonnahoidlik suhtumine.

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks retkejuhti. Kui tegemist on alla 20 lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Vajadusel saame aidata ka bussifirma leidmisega.

Sööme südame ja mõistusega

Programm annab ülevaate tuntumatest toidutaimedest Eestis ning nende kasvatamise viisidest vanasti ja tänapäeval. Võrreldakse suur- ja väiketootmist. Millistes maailma piirkondades on toidu kasvatamine lihtm/keerulisem ja miks? Programmi lõpuks peaksid lapsed mõistma kohaliku toidukauba väärtuse erinevaid tahke.

Meri on, meri jääb

Eesti on mereriik – vähemalt kaardi järgi. Tutvustame oma programmiga reaalset randlase elustiili ja mereasukaid, misläbi suureneb õpilaste teadlikkus ning huvi mere(elu) vastu.

Räägime ohutusest ja keskkonnaprobleemidest.

KODA – püstkoja või jurtaprogramm

KODA - püstkoja või jurtaprogrammPakkuda õuesõppe vormis nö "kastist välja" tegevusi tulenevalt aastaajast või rahvakalendri tähtpäevdest. Läbi põlisrahvast kommete ja sundiloo tutvustamise tekib õpilastel ülevaade maailmaruumist.Lasteaiad Kõik kooliastmedPüstkoda, rännak ajas, lõke, loomanahad,...

Kes siin järves elab?

Kes siin järves elab?Lapsed mõistavad  järveluhtadel peatuvate lindude rände ning kalapüügi eri aspekte, looduskaitse kitsaskohti ning õpivad läbi praktiliste tegevuste järve ökosüsteemi paremini tundma.II-III kooliaste ennekõike.Kahala järv, lindude ränne, järveluhad, linask, mõrd ja vene,...

Puust ja punaseks!

Puust ja punaseks!Eeldatavalt on programmi läbides tekkinud õpilastel soov meie metsi kaitsta ning tarbepuitu väärtusliku ning loodusliku alternatiivina hinnata.II-III kooliastevõimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele.Puuliigid ja puutöö võtted, lõke, püstkoda.Aastaringselt, ent eelistame...

Aja jälg kivis

Aja jälg kivisPankrannikul loopealseid ja kivimeid uurimasÕpilased saavad ülevaate jääajast, pankrannikust ja paekivi tekkeloost, maa arenguetappidest ning kiviaja inimese mõttemaailmast.II-IV kooliaste, võimalus kohaldada ka esimesele kooliastmetele.Põhja-Eesti pankrannik, Muuksi linnamägi ja...

Rännak tuhande lauka maal

Rännak tuhande lauka maalPakkuda õpilastele terviklik ülevaade raba ja rabamaastike kujunemisest, olemusest ja Viru raba näitel ja tulevikust. Julgustame õpilasi rabade ja soodega sõbraks saama ja siin liikumist mitte kartma ning tuvutame rabataimi kui väärtuslikke abilisi.I-III kooliaste,...

Lahemaa metsadega sinasõbraks

Lahemaa on Eesti tähtsamaid metsakaitsepiirkondi. Uurime metsa erinevaid kasutusalasid. Õppematkal tutvume aastaaja huvitavamate leidudega, saame ülevaate olulisematest matkatarkustest, otsime loomade tegevusjälgi, kuulame vaikust, mängime ja teeme püstkojas lõkkesööki.

Puruvana, tondihobu ja muud loomad

Puruvana, tondihobu ja muud loomadProgrammi käigus tutvume tiigi eripäradega elukeskkonnana. Läbi praktilise tegevuse saavad õpilased ise tiigieluga tutvuda – kahvata, putukaid uurida ja määrata, veeproove võtta jpm.II-III kooliaste, võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele.Limused ja teod....

Pärlijõgi – tuiksoon mere ja metsa vahel

Lapsed on teadlikud Lahemaa kui Eesti ühe omapärasema maastikupiirkonna kujunemisest, mõistavad jääaja ja Lahemaa kujunemise seoseid, on saanud ülevaate siinse piirkonana elusloodusest, teavad, tunnevad ja oskavad hinnata meie puhtaveelisi jõgesid ja looduspiirkondasid ning mõistavad kohaliku jõe kõige väärikama looma – ebapärlikarbi kaitsmise vajadust jätkusutuuliku elukeskkonna säilitamise võtmes.

Aiandus on küll tähtis, aga seemnete säilitamine hädavajalik

Enamik uusi ja kogenud aednikke otsustab hoolikalt, milliseid taimi nad tahavad kasvatada ja kuidas nad oma peenrad paika seada kavatsevad, aga ühtlasi on praegu ka hea aeg kaaluda üht toidusõltumatuse seisukohast võib-olla veelgi olulisemat aspekti: milliseid seemneid istutada ja kas neid on ka...

Aastaring TALUpoja elus

Aastaring TALUpoja elusViia õpilased tagasi aegadesse, mil meie esivanemad maal elades isemajandavad olid. Õpilased mõistavad paremini maa- ja põllutööde tähtsust tänapäeva elustiili alustalana ning loob loogilisi seoseid tööde, tegevuste ja rahavakalendri vahel.II-III kooliaste, võimalus...

Võta meiega ühendust

15 + 12 =

Calendar is loading...