Aktiivõppeprogramme pakume eri kohtades Lahemaa looduses. Meie programmide valik ei ole piiratud, vaid koolidel on võimalus tellida eriprogramme, mida viime läbi nende kooli ümbruskonna võimalustest lähtuvalt või konkreetses kohas ja konkreetsel teemal, mis toetab parasjagu koolitundides käsitletavat teemat. Meie kogenud retkejuhid on laialdaste teadmistega ning valmis läbi viima just kooligrupi vajadustele vastavat programmi.

Paljude programmide eesmärk on anda kohalikele lastele tunnetus Lahemaa ühtsusest ja panna nad kodukanti ja / või rahvusparki ning selle loodust rohkem väärtustama. Looduse ja inimese kui looduse ühe osa tajumine tõstab hoolivust ja lugupidamist Eestimaa kui oma kodukoha vastu. Õppeprogrammidel omandatud praktilisi teadmisi ja oskusi saavad õpilased kasutada oma igapäevaelus ja suureneb keskkonnahoidlik suhtumine.

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks retkejuhti. Kui tegemist on alla 20 lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Vajadusel saame aidata ka bussifirma leidmisega.

Aastaring TALUpoja elus

Aastaring TALUpoja elusProgramm annab õpilastele võimaluse osa saada ja kaasa teha talumajapidamise igapäevaelust ning saame ajaloolise ülevaate meie talumajapidamise kujunemisest.II-III kooliaste, võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele.Kodulinnud ja -loomad,...

Sööme südame ja mõistusega

Programm annab ülevaate tuntumatest toidutaimedest Eestis ning nende kasvatamise viisidest vanasti ja tänapäeval. Võrreldakse suur- ja väiketootmist. Millistes maailma piirkondades on toidu kasvatamine lihtm/keerulisem ja miks? Programmi lõpuks peaksid lapsed mõistma kohaliku toidukauba väärtuse erinevaid tahke.

KODA – püstkoja või jurtaprogramm

KODA - püstkoja või jurtaprogramm Pakkuda õuesõppe vormis nö "kastist välja" tegevusi Lasteaiad Kõik kooliastmed Püstkoda, rännak ajas, lõke, loomanahad, looduskalender Kohapeal õppeasutuse territoorimil aastaringselt Programm annab võimaluse kombineerida meie...

Puruvana, tondihobu ja muud loomad

Puruvana, tondihobu ja muud loomadProgrammi käigus tutvume tiigi eripäradega elukeskkonnana. Läbi praktilise tegevuse saavad õpilased ise tiigieluga tutvuda – kahvata, putukaid uurida ja määrata, veeproove võtta jpm. II-III kooliaste, võimalus kohaldada ka teistele...

Pärlijõgi – tuiksoon mere ja metsa vahel

Lapsed on teadlikud Lahemaa kui Eesti ühe omapärasema maastikupiirkonna kujunemisest, mõistavad jääaja ja Lahemaa kujunemise seoseid, on saanud ülevaate siinse piirkonana elusloodusest, teavad, tunnevad ja oskavad hinnata meie puhtaveelisi jõgesid ja looduspiirkondasid ning mõistavad kohaliku jõe kõige väärikama looma – ebapärlikarbi kaitsmise vajadust jätkusutuuliku elukeskkonna säilitamise võtmes.

Rännak tuhande lauka maal

Rännak tuhande lauka maalSaame ülevaate Lahemaa kui Eesti ühe omapärasema maastikupiirkonna kujunemisest.I-III kooliaste, lasteaed, gümnaasiumJääaeg, Lahemaa, rabamurakas ja jõhvikas, samblikud ja turba tootmine. Laukad ja älved.Viru raba või Aabla raba, 3 tundi,...

Puust ja punaseks!

Puust ja punaseks!Eeldatavalt on programmi läbides tekkinud õpilastel soov meie metsi kaitsta ning tarbepuitu väärtusliku ning loodusliku alternatiivina hinnata.II-III kooliaste, võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele.Puuliigid ja puutöö võtted, lõke,...

Meri on, meri jääb

Meri on, meri jääbInimese ja looduse suhted Soome lahe rannaküladesÕpperännak mere ääres annab ülevaate erinevatest rannatüüpidest, merega seotud taimedest, loomadest, lindudest ja kaladest. Suureneb laste teadlikkus Läänemere keskkonnaprobleemidest.Lasteaed, I-IV...

Aja jälg kivis

Aja jälg kivisPankrannikul loopealseid ja kivimeid uurimasÕpilased saavad ülevaate jääajast, pankrannikust ja paekivi tekkeloost, maa arenguetappidest ning kiviaja inimese mõttemaailmast.II-IV kooliaste, võimalus kohaldada ka esimesele kooliastmetele.Põhja-Eesti...

Lahemaa metsadega sinasõbraks

Lahemaa on Eesti tähtsamaid metsakaitsepiirkondi. Uurime metsa erinevaid kasutusalasid. Õppematkal tutvume aastaaja huvitavamate leidudega, saame ülevaate olulisematest matkatarkustest, otsime loomade tegevusjälgi, kuulame vaikust, mängime ja teeme püstkojas lõkkesööki.

Kes siin järves elab?

Kes siin järves elab?Lapsed mõistavad  järveluhtadel peatuvate lindude rände ning kalapüügi eri aspekte, looduskaitse kitsaskohti ning õpivad läbi praktiliste tegevuste järve ökosüsteemi paremini tundma.II-III kooliaste ennekõike.Kahala järv, lindude ränne,...

Võta meiega ühendust

7 + 5 =