Puruvana, tondihobu ja muud loomad

/

Eesmärk

Programmi käigus tutvume tiigi eripäradega elukeskkonnana. Läbi praktilise tegevuse saavad õpilased ise tiigieluga tutvuda – kahvata, putukaid uurida ja määrata, veeproove võtta jpm.

]

Sihtgrupp

II-III kooliaste, võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele.

w

Märksõnad

Limused ja teod. Konnakullesed. Seisuveekogude elustik. Määramine. Puruvana ja tondihobu. Tiik, jõgi, järv.

Koht ja aeg

Kahetunnist programmi viime läbi mais ja juunis Pärlijõe vanajõe soodil, sobib ka  koolilähedane tiik vm seisuveekogu.

Räägime tiigi eripäradest võrreldes teiste veekogudega.

Mõõdame veetemperatuuri.

Püüame putukaid ja teisi tiigielanikke, vaatleme neid ning õpime tundma (suuremad lapsed määravad ise, kellega tegu).

Õpilane õpib mõistma, et tema tegevus ei tohi loodust kahjustada – seega laseme kõik tiigielanikud uuesti oma koju tagasi.

III kooliaste, selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid (bioloogia)
II kooliaste Vesi kui elukeskkond (loodusõpetus).

Määrame pisiloomi

Ujur, sääsevastne või tondihobu?

Praktlised tegevused

Leia sobiv aeg!

Calendar is loading...