Meri on, meri jääb

Inimese ja looduse suhted Soome lahe rannakülades

/

Eesmärk

Õpperännak mere ääres annab ülevaate erinevatest rannatüüpidest, merega seotud taimedest, loomadest, lindudest ja kaladest. Suureneb laste teadlikkus Läänemere keskkonnaprobleemidest.

]

Sihtgrupp

Lasteaed, I-IV kooliaste

w

Märksõnad

Püügivahendid ja tuntumad kalaliigid. Soome laht ja Läänemere  keskkonnaprobleemid. Limused ning taimestik rannaaladel ja vees. Rannakülad.

Koht ja aeg

3-4 tunnise programmi viime läbi Kolga (Pudisoo-Tsitre), Hara (Virve, Juminda) või Eru (Käsmu) lahe piirkonnas kevadest sügiseni.

Praktilised ülesanded

Kalavõrkude puhastamine, võimalusel kalade võrgust puhastamine, määramine, kaalumine, Mereranna bingo, kivimäng.

Kes siin meres elab?