Meri on, meri jääb

Inimese ja looduse vahekord Soome lahe rannakülades

/

Eesmärk

Eesti on mereriik – vähemalt kaardi järgi. Tutvustame oma programmiga reaalset randlase elustiili ja mereasukaid, misläbi suureneb õpilaste teadlikkus ning huvi mere(elu) vastu.  

Räägime ohutusest ja keskkonnaprobleemidest.

]

Sihtgrupp

Lasteaed

I-IV kooliaste

w

Märksõnad

Püügivahendid, meriforell, räim. Soome laht, väikesaared. Limused ning taimestik rannaaladel ja vees. Kivimid, pilliroog, rannatüübid ja rannaküla olemus.

Koht ja aeg

3-4 tunnise programmi viime läbi Kolga (Pudisoo-Tsitre), Hara (Virve, Juminda) või Eru (Käsmu) lahe piirkonnas kevadest sügiseni.

Õpperännak mere ääres annab ülevaate erinevatest rannatüüpidest, merega seotud taimedest, loomadest, lindudest ja kaladest. Saame ülevaate Lahemaa lahtedest, poolsaartest ja saartest. Suureneb laste teadlikkus Läänemere keskkonnaprobleemidest. Tutvustame meile ainuomast põlist randlase elustiili ja keelepruuki. Mere ääres uurime kive, kust on pärit rändrahnud ja kuidas ja millistel asjaoludel on tekkinud paekivi. Kuidas loodusjõud muudavad ja kujundavad tuttavaid maastikke.

Räägitakse Lahemaa kujunemisest ja Soome lahest ning selle keskkonnaprobleemidest, mere mõjust inimtegevusele ja rannaasustuse kujunemisele. Jääaja, Läänemere ja inimese omavahelises koosmõjus on kujunenud omalaadne Lahemaa rannakultuur. Iga mereprogrammi tarvis valmistame ette püügivahendid (mõrd, nakkevõrgud), et lastega koos kohalikus lautrikohas saaki uudistada.

On seostav I – IV kooliastmega ja ka lasteaiaga.

Gümnaasiumi osas on teema maa geoloogiline ajalugu ja selle näitel maa kui süsteemi toimine (geograafia), evolutsioon ja ökoloogia (bioloogia)

III kooliaste seostub loodusnähtuste uurimisega ja inimese ja looduse seostee uurimisega (loodusõpetus ja bioloogia), laamide liikumine, geoloogiliste protsesside tekkepõhjused, geoloogilise ajaloo näited mere ääres (geograafia), kivimite murenemine ja jääaja mõju Eesti maastikele (geograafia), erinevate kivimite tundmine maastikul.

II kooliaste Läänemeri elukeskkonnana, Eesti loodusvarad, pinnavormid, loodus ja keskkonnakaitse Eestis.

I kooliaste – organismid ja nende elukeskkonad, organismid ja nende kooselu, ilm.

Praktilised ülesanded

Kalavõrkude puhastamine, võimalusel kalade võrgust puhastamine, määramine, kaalumine, Mereranna bingo, kivimäng.

Kes siin meres elab?

Tsitre rannas

Lõpetame oma retke emotsiooniderohkes Tsitre telkimisala lõkkeplatsidel. 

Leia sobiv aeg!

Calendar is loading...