Puust ja punaseks!

/

Eesmärk

Eeldatavalt on programmi läbides tekkinud õpilastel soov meie metsi kaitsta ning tarbepuitu väärtusliku ning loodusliku alternatiivina hinnata.

]

Sihtgrupp

II-III kooliaste
võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele.

w

Märksõnad

Puuliigid ja puutöö võtted, lõke, püstkoda.

Koht ja aeg

Aastaringselt, ent eelistame hilissügist ja varasuve taluõuel toimetamiseks, talvel keskendume rohkem metsatöödele; kestab 2-4 tundi.

Programm tutvustab puutöö käelisi oskusi ja seda traditsiooniliste tööriistade abil. Puit on paljudes tehnilistes lahendustes kõige parem materjal ja selle tundma õppimine võtab mõnevõrra aega ja tähelepanu.  Tead sa, mis vahe on plangul, palgil, pakul, prussil ja talal? Mida tähendab laasimine ning milleks kasutatakse liimeistrit? Kuidas halud riita laduda, millest ja kuidas lõket valmistada?

Õpime puitu väärindama ning proovime mõista, et mets ei koosne pelgalt puudest, mille raadamine meile toidutaimedeks vajaliku põllumaa ning sularaha annab. Metsa väärtus on hindamatu ja lõputu, kui metsa taluperemehelikult majandada.  Siit saab tare, paadi ja kestliku küttelahenduse tooraine.

Õpilased saavad ülevaate meil levinumatest puuliikidest läbi praktilise tegevuse – igat puuliiki on võimalik käes hoida, saagida ning mõne tööriistaga töödelda mõistmaks igaühe funktsionaalsust ennevanasti ja tänapäeval.

Talumajapidamises on iga programmi jooksul võimalik tutvuda ka mõne käimasoleva puitehitisega, programmi käigus saeme igaüks omale “sulle-mulle, kahe-mehe” saega mõne ketta, teeme lõket ja nuusutame laastuhunnikuid.

Läbiv teema: “Keskkond ja jätkusuutlik areng”. II kooliaste Eesti loodusvarad. Puit kui väärtuslik ehitus ja käsitöö materjal, Elukeskkond Eestis III kooliaste Euroopa Ja Eesti majandus, metsandus. (geograafia) puidutöö kui elukutse. 

Ennekõike praktilisi oskusi ning kogemust pakkuv õppeprogramm, empiirilist loodus- ja kodukohatunnetust edasiandev ja -kandev  õppeprogramm.

Lõkketegu

Tule tegemise erinevad meetodid, nipid ja ohud.

Puidust elamud läbi aegade

Kuidas puitu töödelda?

Leia sobiv aeg!

Calendar is loading...