Puust ja punaseks!

/

Eesmärk

Eeldatavalt on programmi läbides tekkinud õpilastel soov meie metsi kaitsta ning tarbepuitu väärtusliku ning loodusliku alternatiivina hinnata.

]

Sihtgrupp

II-III kooliaste, võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele.
w

Märksõnad

Puuliigid ja puutöö võtted, lõke, püstkoda.

Koht ja aeg

Programm toimub  sügiseti Söödi talus Pudisool, kestab 2-4 tundi.

Kas kolm palki on õiglane palk? Tead sa, mis vahe on plangul, palgil, pakul, prussil ja talal? Mida tähendab laasimine ning milleks kasutatakse liimeistrit? Kuidas halud riita laduda, millest ja kuidas lõket valmistada?

Õpime puitu väärindama ning proovime mõista, et mets ei koosne pelgalt puudest, mille raadamine meile toidutaimedeks vajaliku põllumaa ning sularaha annab. Metsa väärtus on hindamatu ja lõputu, kui metsa taluperemehelikult majandada.  Siit saab tare, paadi ja kestliku küttelahenduse tooraine.

Õpilased saavad ülevaate meil levinumatest puuliikidest läbi praktilise tegevuse – igat puuliiki on võimalik käes hoida, saagida ning mõne tööriistaga töödelda mõistmaks igaühe funktsionaalsust ennevanasti ja tänapäeval.

Läbiv teema: “Keskkond ja jätkusuutlik areng”. II kooliaste Eesti loodusvarad. Puit kui väärtuslik ehitus ja käsitöö materjal, Elukeskkond Eestis III kooliaste Euroopa Ja Eesti majandus, metsandus. (geograafia) puidutöö kui elukutse. 

Ennekõike praktilisi oskusi ning kogemust pakkuv õppeprogramm, empiirilist loodus- ja kodukohatunnetust edasiandev ja -kandev  õppeprogramm.

Lõkketegu

Tule tegemise erinevad meetodid, nipid ja ohud.

Puidust elamud läbi aegade

Kuidas puitu töödelda?