Lahemaa metsadega sinasõbraks

/

Eesmärk

Õppematkal tutvume aastaaja huvitavamate leidudega, saame ülevaate olulisematest matkatarkustest, otsime loomade tegevusjälgi, kuulame vaikust, mängime ja teeme püstkojas lõkkesööki.

]

Sihtgrupp

Lasteaed

I-IV kooliaste

w

Märksõnad

Ürgorg, tuulemurd, vanad talumaade luhad, lõkkesöök, Laghemaa ürgmetsad ja metsatüübid.

Koht ja aeg

Suurekõrve sihtkaitsevööndi ligipääsetaval alal aastaringselt läbiviidav 3-5 tunnine programm

Lahemaa on Eesti tähtsamaid metsakaitsepiirkondi. Määrame olulisemaid puid ja põõsaid ja vaatame loomade-lindude elutegevuse jälgi. Uurime metsa erinevaid kasutusalasid. Õppematkal tutvume aastaaja huvitavamate leidudega, saame ülevaate olulisematest matkatarkustest, kuulame vaikust, mängime ja teeme püstkojas lõkkesööki.

Mets kutsub

Läbime mitmeid erinevad metsatüüpe

Küün või koda?

Metsapiknik püstkojas, küünis või rabasaarel…