Lahemaa metsadega sinasõbraks

/

Eesmärk

Viime lapsed metsa. Avastama, kuulama, märkama. Õpilastel tekib julgus ja huvi ka niisama metsas jõlkuda, mis loodetavasti kasvab ka  sügavamaks suhteks metsa vastu. 

]

Sihtgrupp

Lasteaed

I-IV kooliaste

w

Märksõnad

Ürgorg, tuulemurd, vanad talumaade luhad, lõkkesöök, Lahemaa ürgmetsad ja metsatüübid, puuliigid. Pudisoo jõe ürgorg. Ulukid. Söödavad taimed. 

Koht ja aeg

Aastaringselt läbiviidav 2-5 tunnine programm. Viime läbi üldjuhul meie Suurekõrve sihtkaitsevööndi (Juminda poolsaar, Kolga klint) ligipääsetaval alal aga ka Kõrvemaal, Käsmu poolsaarel jm

Lahemaa on Eesti tähtsamaid metsakaitsepiirkondi. Määrame olulisemaid puid ja põõsaid ja vaatame loomade-lindude elutegevuse jälgi. Uurime metsa erinevaid kasutusalasid. Õppematkal tutvume aastaaja huvitavamate leidudega, saame ülevaate olulisematest matkatarkustest, kuulame vaikust, mängime ja teeme pikema programmi puhul lõkkesööki.

I kooliaste aastaajad, organismid ja elupaigad. (Loodusõpetus) II kooliaste Pinnavormid ja pinnamood, Mets elukeskkonnana (Loodusõpetus), III kooliaste Loomade paljunemine ja areng, mets kui elukeskkond, taimede eluprotsessid, evolutsioon (bioloogia) Gümnaasium: Maa kui süsteem, Maa geoloogilise ajaloo jäljed metsas, jääaeg maastiku kujundajana.

Mets kutsub

Läbime mitmeid erinevad metsatüüpe

Metsapiknik lõkkega

Metsapiknik püstkojas, küünis või rabasaarel…

Leia sobiv aeg!

Calendar is loading...