Rännak tuhande lauka maal

/

Eesmärk

Saame ülevaate Lahemaa kui Eesti ühe omapärasema maastikupiirkonna kujunemisest.

]

Sihtgrupp

I-II kooliaste, lasteaed, võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele

w

Märksõnad

Jääaeg, Lahemaa, rabamurakas ja jõhvikas, samblikud ja turba tootmine. Laukad ja älved.

Koht ja aeg

Viru raba või Aabla raba, 3 tundi, aastaringeselt va ekstreemsed perioodid

Mis on madalsoo, siirdesoo, raba?

Jääaeg pinnamoe kujundajana.

Raba kujunemine.

Õpime tundma rabataimestikku ja -loomastikku. Mis on fotosüntees?

Miks on turbasammal oluline?

Kuidas tekib turvas ja kuidas seda kasutatakse?

2.1. Loodusõpetus

2.1.6. Õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes 2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal

2.1.6.4. Inimene

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond 2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine

2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood

2.1.6.12. Mets elukeskkonnana

2.1.6.15. Elukeskkond Eestis

2.1.6.16. Eesti loodusvarad

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

2.1.9. Õppesisu III kooliastmes 2.1.9.1. Inimene uurib loodust 2.1.9.3. Loodusnähtused

2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed

2.2. Bioloogia

2.2.4. Bioloogia õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes 2.2.4.1. Bioloogia uurimisvaldkond

2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

2.2.4.19. Evolutsioon

 

Tunnetame rabataimi

Programmi käigus on lastel võimalus maitsta ja korjata kõiki tuntumaid rabaga seotud taimi ja marju.

Laukad ja kuivenduskraavid

Maitseme rabavett ning arutleme selle omaduste üle

Broneeri õppeprogramm alloleva vormi kaudu või küsi hinnapakkumist