Rännak tuhande lauka maal

/

Eesmärk

Pakkuda õpilastele terviklik ülevaade raba ja rabamaastike kujunemisest, olemusest ja Viru raba näitel ja tulevikust. Julgustame õpilasi rabade ja soodega sõbraks saama ja siin liikumist mitte kartma ning tuvutame rabataimi kui väärtuslikke abilisi.

]

Sihtgrupp

I-III kooliaste, lasteaed, gümnaasium

w

Märksõnad

Jääaeg, Lahemaa, rabamurakas ja jõhvikas, samblikud ja turba tootmine. Laukad ja älved. Palumets ja leesikas. Sookail ja islandi käeokõrv.

Koht ja aeg

Viru raba või Aabla raba, 3 tundi, aastaringeselt va ekstreemsed perioodid

Rännak rabasse on alati kosutav. Sõja ja katku ajal põgeneti siia, talvel jälle andsid rabamaastiku väärtuslikku puitu ja vähendasid jalavaeva läbi otseteede. Suvel on ikka esimene ja kesköine ujumine laukas aset leidnud,  juulikuine murakajahton eestlastele alati emotsionaalne.  Sügistalvised rännakud, kas siis jõhvikaid või rahu ja vaikust, aga ka värve ja lõhnu kogudes on samuti meie rahvale omane. 

Saame ülevaate Lahemaa kui Eesti ühe omapärasema maastikupiirkonna kujunemisest – jääaeg pinnamoe kujundajana. Raba kujunemine ja arenegufaasid – mis on madalsoo, siirdesoo, raba? Arutleme, kuidas tekib turvas ja kuidas seda kasutatakse, täna ja mõisa ajal.

Õpime tundma rabataimestikku ja -loomastikku. Hea võimalus arutleda fotosünteesi üle. Miks on turbasammal oluline ja kuidasmoodi ta rabaelu dikteerib. Tutvume paljude samblike ning palu- ja laanemtese tunnustega.

I kooliaste organismid ja elupaiagad, organismide kooselu (loodusõpetus)

II kooliaste Pinnavormid ja pinnamood, soo elukeskkonnana (loodusõpetus), Eesti loodusvarad (loodusõpetus)

III kooliastmes Inimene uurib loodust, Ökoloogia ja keskkonnakaitse. Evolutsioon; Veestik ja kliima, pinnamood, kaardiõpetus (geograafia)

Gümnaasium:  Maa kui süsteem, (geograafia), jääaeg, laamide liikumine, nende mõju maaastiku kujunemisele –  Maa geoloogiline ajalugu ja inimese tegevus.

Tunne(ta)me rabataimi

Programmi käigus on lastel võimalus maitsta ja korjata tuntumaid rabaga seotud taimi ja marju. Lisaks jõhvikatele rabapinnal leiame kindlasti rabaservalt ja oosidel leesikaid, pohli, sinikaid, mustikaid.

 

Laukad ja kuivenduskraavid

Maitseme rabavett ning arutleme selle omaduste üle. Miks on rabavesi tume ja vahutav?

Leia sobiv aeg!

Calendar is loading...