Rännak tuhande lauka maal

/

Eesmärk

Saame ülevaate Lahemaa kui Eesti ühe omapärasema maastikupiirkonna kujunemisest.

]

Sihtgrupp

I-III kooliaste, lasteaed, gümnaasium

w

Märksõnad

Jääaeg, Lahemaa, rabamurakas ja jõhvikas, samblikud ja turba tootmine. Laukad ja älved.

Koht ja aeg

Viru raba või Aabla raba, 3 tundi, aastaringeselt va ekstreemsed perioodid

Mis on madalsoo, siirdesoo, raba?

Jääaeg pinnamoe kujundajana.

Raba kujunemine.

Õpime tundma rabataimestikku ja -loomastikku. Mis on fotosüntees?

Miks on turbasammal oluline?

Kuidas tekib turvas ja kuidas seda kasutatakse?

II kooliaste Pinnavormid ja pinnamood, soo elukeskkonnana (loodusõpetus), Eesti loodusvarad (loodusõpetus)

III kooliastmes Inimene uurib loodust, Ökoloogia ja keskkonnakaitse. Evolutsioon; Veestik ja kliima, pinnamood, kaardiõpetus (geograafia)

Gümnaasium:  Maa kui süsteem, (geograafia), jääaeg, laamide liikumine, nende mõju maaastiku kujunemisele –  Maa geoloogiline ajalugu ja inimese tegevus.

 

Tunnetame rabataimi

Programmi käigus on lastel võimalus maitsta ja korjata kõiki tuntumaid rabaga seotud taimi ja marju.

Laukad ja kuivenduskraavid

Maitseme rabavett ning arutleme selle omaduste üle