Aja jälg kivis

/

Eesmärk

Õpilased saavad ülevaate jääajast, pankrannikust ja paekivi tekkeloost, maa arenguetappidest ning kiviaja inimese mõttemaailmast.

]

Sihtgrupp

II-III kooliaste, võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele.

w

Märksõnad

Põhja-Eesti pankrannik, Muuksi linnamägi ja Turje kelder, paekivi, kivistised, muistendid, turnimine

Koht ja aeg

Programmi viime läbi kevadel ja sügisel klindiserval,  kestvus 4 tundi.

Rännak viib õpilased kaugetesse aegadesse, mil hakkas moodustustuma tänapäeva Eesti kõige võimsam loodusmonument – klint e Põhja-Eesti pankrannik. Tutvume paekiviga, otsime kivistisi ja teeme katseid. Moodustame ajatelje mõistmaks Maa arenguetappe. Arutleme mandrite triivimise ja kliimamuutuste üle.

Loodusõpetus ja bioloogia.

Organismid ja elupaigad. Mõõtmine ja võrdlemine. Organismide rühmad ja kooselu. Planeet Maa. Pinnavormid ja pinnamood. Eesti loodusvarad. Selgrootud loomad. Taimed. Evolutsioon.

Geoloogia

Ajalugu

Laskumine klindiservalt

Pane ennast proovile 25m nõlvakust laskumisel, tutvu vahetult settekivimite ja klindimetsa iseäärasustega.

Kivistised ja muistendid

pankrannik

Marsruut

Alustame Muuksi linnamäelt, kust alla laskudes liigume mööda muistseid põlde Turje keldri suunas, tõuseme sealt Turje mäe klindiservale ning lõpetame Soorinna külas.

Broneeri õppeprogramm alloleva vormi kaudu või küsi hinnapakkumist