Lahemaa Keskkonnahariduse selts on asutatud 2014 aasta kevadsuvel eesmärgiga tegeleda ja pakkuda selgamalt ja organiseeritumalt keskkonnahariduslikke programme Lahemaa piirkonna koolidele. Ühendame endas eri paikkondade retkejuhte ja loodusinimesi, tegutseme igaüks oma kodumetsades ning külades.

Lahemaa Seltsi tegevuspiirkond