Kolga lahe maastikukaitseala ja -saared

Kolga lahe maastikukaitseala on loodud Põhja-Eesti väikesaartele iseloomulike maastike ja koosluste kaitseks. Kaitseala hõlmab 15 väikesaart ja laidu, jagunedes 4 sihtkaitsevööndiks (Rammu, Äksi, Malusi, Rohusi) ja 3 piiranguvööndiks (Rammu, Koipsi, Pedassaare). Loodushuvilistel on lubatud kaitsealal viibida (v.a. tähtajalised piirangud sihtkaitsevööndis), korjata marju ja seeni, jääda laagrisse ja teha lõket ainult selleks ettenähtud ja tähistatud paikades. Keelatud on inimeste viibimine Malusi sihtkaitsevööndis 01.01 – 20.07; Rammu ja Rohusi sihtkaitsevööndis 01.04 – 20.07, välja arvatud liikumine merel selleks tähistatud liiklusteel ning teedel ja radadel Rammu, Rohusi ja Koipsi saarel.