Pärlijõgi – tuiksoon mere ja metsa vahel

/

Eesmärk

Tõuseb programmis osalejate teadlikkus Lahemaa Rahvuspargi haprast bioloogiliselst kooslusest Pärlijõe (endine Pudisoo jõgi) näitel.

]

Sihtgrupp

II-III kooliaste, võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele.

w

Seos õppekavaga

Läbivad teemad on Keskkond ja jätkusuutlik areng ning Loodusõpetus

Koht ja aeg

Programmi viime läbi kevadel ja sügisel Pärlijõe ürgorus Pudisoo-Maarikoja-Kolga piirkonnas. Kestvus 3-4 tundi.

Saame ülevaate siin elutsevastest liikidest, võõrliikidest ning erinevatest keskkonnaalastest ohtudest.

Saadakse teadmisi piirkonna geoloogilisest arengust.

Viime läbi uurimuslikke katseid (vee temperatuur, sügavus, läbipaistvus jms, pinnasevormide võrdlus).

Räägime ühest selle jõe kõige haruldasemast ja unikaalsemast elanikust ebapärlikarbist. Ajalugu ja tänapäev – arutleme sobivate elutingimuste ja selle kadumise üle.

Hooajaline kalade ränne Pärlijõe näitel, ülevaade kudemistingimustest, kobraste tegevusjäljed – bioloogiline mitmekesisus Pärlijõe näitel, tänased ja võimalikud homsed probleemid.

Külastame ja uurime vanu jõe soote, mis ei ole enam jõega ühenduses.

Proovime mõista inimetegevuse tagajärgi ja temaatikat ning luua arusaadavaid ja põhjendatud seoseid looduse kaitsmise ja inimese tegutsemise vahel ning mõtiskleme 21. sajandi inimese elustiili üle.

Loodusõpetus ja bioloogia.

Organismid ja elupaigad. Mõõtmine ja võrdlemine. Organismide rühmad ja kooselu. Planeet Maa. Pinnavormid ja pinnamood. Eesti loodusvarad. Selgrootud loomad. Taimed. Evolutsioon.

Läbivad teemad on Keskkond ja jätkusuutlik areng ning Loodusõpetus

Seikluslik ürgorg

Nagu ikka, võtame ette ka seiklusliku rännaku, mille käigus kohtume jääradega, vastavalt hooajale vaatame üle silmumõrra ning turnime ettavalmistatud puuradadel.

Ebapärlikarbi lugu

Broneeri õppeprogramm alloleva vormi kaudu või küsi hinnapakkumist