Pärlijõgi – tuiksoon mere ja metsa vahel

Kaitsealuse jõe ökosüsteem Pudisoo jõe näitel

/

Eesmärk

Tõuseb programmis osalejate teadlikkus Lahemaa Rahvuspargi haprast bioloogiliselst kooslusest Pärlijõe (endine Pudisoo jõgi) näitel.

]

Sihtgrupp

II-III kooliaste, võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele.

w

Märksõnad

Läbivad teemad on Keskkond ja jätkusuutlik areng ning Loodusõpetus

Koht ja aeg

Programmi viime läbi kevadel ja sügisel Pärlijõe ürgorus Pudisoo-Maarikoja-Kolga piirkonnas. Kestvus 3-4 tundi.

Saame ülevaate siin elutsevastest liikidest, võõrliikidest ning erinevatest keskkonnaalastest ohtudest.

Saadakse teadmisi piirkonna geoloogilisest arengust.

Viime läbi uurimuslikke katseid (vee temperatuur, sügavus, läbipaistvus jms, pinnasevormide võrdlus).

Räägime ühest selle jõe kõige haruldasemast ja unikaalsemast elanikust ebapärlikarbist. Ajalugu ja tänapäev – arutleme sobivate elutingimuste ja selle kadumise üle.

Hooajaline kalade ränne Pärlijõe näitel, ülevaade kudemistingimustest, kobraste tegevusjäljed – bioloogiline mitmekesisus Pärlijõe näitel, tänased ja võimalikud homsed probleemid.

Külastame ja uurime vanu jõe soote, mis ei ole enam jõega ühenduses.

Proovime mõista inimetegevuse tagajärgi ja temaatikat ning luua arusaadavaid ja põhjendatud seoseid looduse kaitsmise ja inimese tegutsemise vahel ning mõtiskleme 21. sajandi inimese elustiili üle.

Loodusõpetus ja bioloogia.

II kooliaste – Jõgi ja jõe vesi kui elukeskkond. Elu mitmekesisus meie looduskeskkonnas. Mets kui elukeskkond. Pinnavormid. Eesti loodusvarad ja nende kaitsmine.

III kooliaste. Organismid ja elupaigad. Organismide rühmad ja kooselu. Planeet Maa ökosüsteemide toimimine. Süsinikuringe ja fotosüntees. Pinnavormide ja maavarade geoloogiline ajalugu. Eesti loodusvarad. Inimtegevus, tehnoloogia, looduslik tasakaal. Taaskasutus ja tarbimine, selle seos looduvarade kasutamisega.  Selgrootud loomad. Taimede ja loomade kohastumuslikud muutused. Evolutsioon.

Läbivad teemad on Keskkond ja jätkusuutlik areng ning Loodusõpetus

Seikluslik ürgorg

Nagu ikka, võtame ette ka seiklusliku rännaku, mille käigus kohtume jääradega, vastavalt hooajale vaatame üle silmumõrra ning turnime ettavalmistatud puuradadel.

Puutumatu loodus pakub igas eas külastajale võimaluse kogeda midagi uut, see võib olla ka uuete oskuste omandamine selleks, kuidas sellises keskkonnas iseseisvalt navigeerida ning vajaduse korral ka mitte hätta jääda kõige lihtsamate ellujäämisnippidega. See tähendab ilmakaarte kindlaks tegemist, oskust liigelda maastikul jne.

 

Ebapärlikarp, jõe kõige haruldasem elanik