KODA – püstkoja või jurtaprogramm

KODA – püstkoja või jurtaprogramm

KODA – püstkoja või jurtaprogramm / Eesmärk Pakkuda õuesõppe vormis nö “kastist välja” tegevusi tulenevalt aastaajast või rahvakalendri tähtpäevdest. Läbi põlisrahvast kommete ja sundiloo tutvustamise tekib õpilastel ülevaade maailmaruumist....