Meri on, meri jääb

Meri on, meri jääb

Meri on, meri jääb Inimese ja looduse vahekord Soome lahe rannakülades / Eesmärk Eesti on mereriik – vähemalt kaardi järgi. Tutvustame oma programmiga reaalset randlase elustiili ja mereasukaid, misläbi suureneb õpilaste teadlikkus ning huvi mere(elu) vastu.  ...
Puruvana, tondihobu ja muud loomad

Puruvana, tondihobu ja muud loomad

Puruvana, tondihobu ja muud loomad / Eesmärk Programmi käigus tutvume tiigi eripäradega elukeskkonnana. Läbi praktilise tegevuse saavad õpilased ise tiigieluga tutvuda – kahvata, putukaid uurida ja määrata, veeproove võtta jpm. ] Sihtgrupp II-III kooliaste,...