Lahemaa hiites on loodust kaitstud muinasajast alates

Ahto Kaasik, Eesti Loodus Hiied, pühad allikad, kivid ja teised ajaloolised looduslikud pühapaigad kuuluvad lahutamatult Lahemaa loodus- ja kultuuripärandi hulka. Rahvuspargi maa-alal asuvates hiites ja vähemates pühapaikades on loodust hoitud juba aastasadu, kui...
Meri on, meri jääb

Meri on, meri jääb

Meri on, meri jääb Inimese ja looduse vahekord Soome lahe rannakülades / Eesmärk Eesti on mereriik – vähemalt kaardi järgi. Tutvustame oma programmiga reaalset randlase elustiili ja mereasukaid, misläbi suureneb õpilaste teadlikkus ning huvi mere(elu)...

Lahemaa

Lahemaa on Eesti esimene rahvuspark. See asutati 1. juunil 1971. Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse...