Lahemaa hiites on loodust kaitstud muinasajast alates

Ahto Kaasik, Eesti Loodus Hiied, pühad allikad, kivid ja teised ajaloolised looduslikud pühapaigad kuuluvad lahutamatult Lahemaa loodus- ja kultuuripärandi hulka. Rahvuspargi maa-alal asuvates hiites ja vähemates pühapaikades on loodust hoitud juba aastasadu, kui...
Lahemaa metsadega sinasõbraks

Lahemaa metsadega sinasõbraks

Lahemaa metsadega sinasõbraks / Eesmärk Viime lapsed metsa. Avastama, kuulama, märkama. Õpilastel tekib julgus ja huvi ka niisama metsas jõlkuda, mis loodetavasti kasvab ka  sügavamaks suhteks metsa vastu.  ] Sihtgrupp Lasteaed I-IV kooliaste w Märksõnad Ürgorg,...
Aja jälg kivis

Aja jälg kivis

Aja jälg kivis Pankrannikul loopealseid ja kivimeid uurimas / Eesmärk Õpilased saavad ülevaate jääajast, pankrannikust ja paekivi tekkeloost, maa arenguetappidest ning kiviaja inimese mõttemaailmast. ] Sihtgrupp II-IV kooliaste, võimalus kohaldada ka esimesele...
Meri on, meri jääb

Meri on, meri jääb

Meri on, meri jääb Inimese ja looduse vahekord Soome lahe rannakülades / Eesmärk Eesti on mereriik – vähemalt kaardi järgi. Tutvustame oma programmiga reaalset randlase elustiili ja mereasukaid, misläbi suureneb õpilaste teadlikkus ning huvi mere(elu) vastu.  ...

Lahemaa

Lahemaa on Eesti esimene rahvuspark. See asutati 1. juunil 1971. Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse...
Pärlijõgi – tuiksoon mere ja metsa vahel

Pärlijõgi – tuiksoon mere ja metsa vahel

Pärlijõgi tuiksoon mere ja metsa vahel / Eesmärk Tõuseb programmis osalejate teadlikkus Lahemaa Rahvuspargi ja Eesti haprast bioloogiliselst kooslusest Pudisoo Pärlijõe näitel. Suureneb või tekib teadlikkus I kategooria väga haruldase liigi Ebapärlikarbi arenguloost...