Lahemaa hiites on loodust kaitstud muinasajast alates

Ahto Kaasik, Eesti Loodus Hiied, pühad allikad, kivid ja teised ajaloolised looduslikud pühapaigad kuuluvad lahutamatult Lahemaa loodus- ja kultuuripärandi hulka. Rahvuspargi maa-alal asuvates hiites ja vähemates pühapaikades on loodust hoitud juba aastasadu, kui...

Lahemaa

Lahemaa on Eesti esimene rahvuspark. See asutati 1. juunil 1971. Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse...