Meri on, meri jääb

Meri on, meri jääb

Meri on, meri jääb Inimese ja looduse vahekord Soome lahe rannakülades / Eesmärk Eesti on mereriik – vähemalt kaardi järgi. Tutvustame oma programmiga reaalset randlase elustiili ja mereasukaid, misläbi suureneb õpilaste teadlikkus ning huvi mere(elu) vastu.  ...