Lahemaa keskkonnahariduse pakkujad kohtuvad Palmses

Lahemaa kaitsekorralduskava koosolekutel on teravalt üles tõusnud probleem, et piirkonna (rahvuspargi siseste ja piirialade) koolide õpilastel on kadumas rahvuspargi väärtuse tunnetus ning et ka keskkonnahariduse pakkujate õppeprogrammid ei ole piisavalt kohalike...