Lahemaa keskkonnahariduse pakkujad kohtuvad Palmses

Lahemaa kaitsekorralduskava koosolekutel on teravalt üles tõusnud probleem, et piirkonna (rahvuspargi siseste ja piirialade) koolide õpilastel on kadumas rahvuspargi väärtuse tunnetus ning et ka keskkonnahariduse pakkujate õppeprogrammid ei ole piisavalt kohalike...

Lahemaa rahvuspargi Kaitsekorralduskava koosolekud

Annan teada, et Lahemaa rahvuspargi Kaitsekorralduskava koosolekud, kus arutame kava peatükki 3 “Ala ja selle väärtuste tutvustamine ning keskkonnaharidus” toimuvad järgmistel kuupäevadel: 13.02.2015, algusega kell 10.00 Viinistu kunstimuuseumis. Sel...