Lahemaa kaitsekorralduskava koosolekutel on teravalt üles tõusnud probleem, et piirkonna (rahvuspargi siseste ja piirialade) koolide õpilastel on kadumas rahvuspargi väärtuse tunnetus ning et ka keskkonnahariduse pakkujate õppeprogrammid ei ole piisavalt kohalike väärtuste tutvustamisele suunatud ning suunatus lähikonna koolidele on vähene. Eriti nukralt tunnevad ennast Harjumaa poolele jäävad koolid.

16. juunil 2015 kogunevad Palmses Lahemaa piirkonna õppeprogrammide pakkujad Keskkonaametist, RMK-st, Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsist, Käsmu Meremuuseumist, Lahemaa Ökoturismist, Lahemaa Looduskoolist ja Eru lahe Rannarahva Seltsist, et arutada ühiselt läbi, millised on praegused tegevused ja edasised koostöövõimalused ning kas oleks reaalne ellu viia üks ühisprojekt, mis suunatud justnimelt piirkonna koolidele. Edasise tegevusena on plaanitud ka keskuste ja võimaluste tutvustamine piirkonna koolides/lasteaedades.