Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ § 22 lõike 3 punktide 1-3, lõike 4 punkti 2, lõike 5 ja lõike 6 punktide 1 ja 2 alusel.
Keskkonnateadlikkuse programmi eelarve on 1 850 000 eurot, mis sisaldab ka teise vooru õppeprogrammide vahendeid (teine voor õppeprogrammidele on plaanis aprillis 2021). 
Taotlusi saab esitada KIKASe (kikas.kik.ee) kaudu kuni 1. märtsini. Infopäevad toimuvad 20. jaanuaril ja 21. jaanuaril.