1. juulist 2017 jõustub noorsootöö seaduse täiendatud redaktsioon, millega pannakse alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigi täiendava toetussüsteemi rakendamiseks. Riikliku lisatoetuse eesmärk on teha huviharidus ja -tegevus vähemalt 7-19-aastastele noortele kättesaadavamaks ning pakkuda mitmekesiseid osalusvõimalusi. Huviharidus ja -tegevus peavad olema noortele kättesaadavad kõikidel huvialadel, st sport, tehnoloogia ning loodus- ja täppisteadused, üldkultuur. Riik hakkab huviharidust ja -tegevust täiendavalt toetama 2017. aasta septembrist ning riigi eelarvestrateegias aastateks 2017–2020 on selleks käesoleval aastal ette nähtud 6 miljonit ja alates 2018. aastast 15 miljonit eurot aastas. Linnad ja vallad peavad huvihariduse ja -tegevuse arendamise lisanduvaks toetuseks koostama toetuse kasutamise kava. 2017. aastal esitab omavalitsus toetuse kasutamise kava hiljemalt 1. septembriks Eesti Noorsootöö Keskusele. Kuusalu vallale eraldatakse 2017. aasta septembris 49 094 eurot. 2018. aasta summa selgub täpsemalt sügisel, hinnanguliselt saab see olema vahemikus 120-150 000 eurot aastas. Planeeritavad tegevused peavad täitma huvitegevuse ja huvihariduse mitmekesistamise ja kättesaadavuse parandamise eesmärke. Toetust võib kasutada näiteks õppe- ja tegevusvahendite soetamiseks, seotud transpordi korraldamiseks, tegevuste läbiviijate töötasuks. Kõikidel asjast huvitatutel on võimalik esitada omapoolseid ideid tegevuskava sisustamiseks e-posti aadressil aare.ets@kuusalu.ee hiljemalt 15. juuniks k.a. Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi ümarlaud.

Lisainfo: https://www.entk.ee/noorte-huvitegevuse-toetus-omavalitsustele