7. aprillil 2018 14.00-17.30 toimub Leesi rahvamajas Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi infopäev  ja koosolek.

Kava:

1.     Ave Paulus jt

Lahemaa kultuuripärandi koolituste, ürituste ja tegevuste kava tutvustus 2018

Keskkonnaamet ja mitmed partnerid

2.    Kaisa Linno jt

Lahemaa rahvuspargi sisemaakülade mälumaastike inventuuri tegevuskava 2017-2019

Täitjad: kohalikud kogukonnad, kaasatud eksperdid

3.    Kalev Sepp, Maaria Semm jt

Lahemaa rahvuspargi traditsioonilise põllumajanduse ja elulaadi inventuuri kava 2017-2019

Täitjad: Eesti Maaülikool, Keskkonnaamet, Lahemaa kogukonnad

 

Lisainfo:

Ave  Paulus

Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni juht

53327893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee

 

Fotol hetk 10. märtsil toimunud vestlusringist “Lahemaa ja maailm. Viinistu kunstimuuseum”

https://kaitsealad.ee/est/0704-lahemaa-koostookogu-kultuuriparandi-infopaev