Soovime, et lahemaalase jaoks muutuks meid ümbritsev rahvuspark ennekõike väärtuseks, mitte piirangutekoodeksiks.